DISCLAIMER

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.wergo.nl Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van deze website.
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Wergo Afbouw BV zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen van deze website , kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Wergo Afbouw BV garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Wego Afbouw BV wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid of actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten.
Wanneer deze website links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Wergo Afbouw BV worden aanbevolen. Wergo Afbouw BV aanvaart geen enkele aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Wergo Afbouw BV niet beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken.
Wergo Afbouw BV behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wergo Afbouw BV. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen gebruik.

Wijzigingen.
Wergo Afbouw BV behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

Toepasselijk recht.
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Webdesign, onderhoud & hosting
Probu Online